logo
logo

Exhibitions

Services


Loading... "Normalleşme" Konulu, Davetli Plastik Sanatlar Sergisi 0%
Loading...

"Normalleşme" Konulu, Davetli Plastik Sanatlar Sergisi

04 months ago
Avatar
Exhibition Categories

Digital art

Traditional art

Photography

Crafting

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü olarak düzenlediğimiz sergide, plastik sanatlar alanında bizlerin de hocaları olmuş , eğitim verirken kitaplarından, araştırmalarından ve eserlerinden yaralandığımız ‘Duayen Sanatçılar’a sanal olarak düzenlediğimiz sergi davetimizi gönderdik ve bizleri onure ederek , sergimize katıldılar. Onlara bu hassasiyetlerinden dolayı şükran borçluyuz. Ayrıca Davetimize icabet edip eser gönderen bütün sanat ve tasarım insanlarına da teşekkürü borç biliyoruz. Böyle çok katılımlı bir serginin , üniversitemiz bünyesinde düzenlenip yayınlanmasının, öğrencilerimizin motivasyonuna da olumlu katkılar sağlayacağı düşüncesindeyim. Sergimiz , üç kuşak sanatçılarını bir araya getirmesiyle de önem arzetmektedir. Hocalarımız, bizim kuşağımızın temsilcileri ve bizim yetiştirdiğimiz geneli akademisyen ve milli eğitimde sanat eğitimi veren değerli meslektaşlarımızdan – aynı zamanda öğrencilerimden- de oluşan, bu değerli grubun bir arada olması sergiye ayrı bir anlam kazandırıyor. Bu duygularla bütün sanatçılarımızı kutluyor, üniversitemizin kültür ve sanata verdiği önem doğrultusunda , böyle bir serginin hazırlanmasındaki olumlu görüşleri ve bu sürecindeki katkılarından dolayı da çok mutlu olduğumu belirmek isterim. İçinde bulunmuş olduğumuz pandemi süreci, tüm dünya sistemlerinde olduğu gibi sanat ve tasarım alanlarını da doğrudan etkilemiştir. Pandemi sürecinde ürettiğimiz eserlerin, sürece dayalı olarak üzerimizde ki etkileri de farklı şekillerde olmuştur. Sürecin bize kazandırdığı yeni alışkanlıklar ile birlikte “Yeni Normalleşme” sürecinin, sanatçıların eserlerine çoğu zaman olumlu ya da olumsuz biçimler ile yansıdığına tanık olmaktayız. Yeni normalleşme sürecinin başladığı bu günlerde KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü olarak 26 Ağustos – 9 Eylül 2020 tarihleri arasında “Normalleş“me” konulu ‘’Davetli Plastik Sanatlar Sanal Sergisi’’ni gerçekleştiriyoruz. Tasarım alanında yetkin tasarımcıların, akademisyenlerin ve plastik sanatlar alanıyla ilgili eğitim almış tasarımcıların yer aldığı 120 sanatçıdan oluşan bir sanal sergiyi izleyicilerin beğenilerine sunuyoruz. Bu serginin planlanmasında, sanal ortamda paylaşılmasında önemli katkılar sağlayan bölüm arkadaşlarım Doç.Dr. Çağrı Gümüş, Doç.Dr. Özlem Tekdemir’e, Djital sergi salonu oluşturulmasında ve genel rutin bütün işlemlerde bilgi ve becerisini seferber eden, Öğ. Gör.Burhan Şohoğlu ve Öğ. Gör. Ahmet Futtu ‘ya, Sergi katılım formu afiş ve davetiyeleri hazırlayan Arş. Gör.Ahunur Büyükçakılcı’ya, Sergi kataloğunu oluşturan Arş.Gör. Mehmet Işık’a, Sergi davetlerini e-mail ve sosyal ağlar yoluyla sanatçılara ulaştırıp, toplayıp sınıflandıran Lisansüstü Proje Asis. Özgül Ateş’e , uğraş ve gayretlerinden, bölüm olma bilinci içerisindeki çalışmalarından dolayı kutluyorum. Katılım sağlayıp sergide eserleriyle yer alan, mütevazi bütün değerli sanatçılarımıza üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr.Üyesi Hülya Karoğlu

Loading...