Loading... TUHAFLIKLAR FURYASI 0%

TUHAFLIKLAR FURYASI

0 views
 
 
Published 3 months ago

Tarihçesinde “tuhaf , garip, acayip” anlamlarına gelen queer(kuir) kelimesi, 20. yüzyıl boyunca heteroseksüel olmayanlara karşı küfür olarak kullanıldı. 1990’da bu terim ABD’deki aktivistler tarafından sahiplenilerek siyasi bir kimlik kazandı ve aynı sene New York’taki Onur Yürüyüşü’nde dağıtılan Queers Read is! (Kuirler Bunu Okuyun!) broşüründe Queer Nation bu sahiplenmeyi şöyle açıkladı: “Kuir’i kullanmak bizim dünyanın geri kalanı tarafından nasıl algılandığımızı bize hatırlatması açısından önemli. Kuir, homofobiğin elinden alıp ona karşı kullanabildiğimiz muzip, ironik bir silah.” Queer teori ne olduğuyla değil neye karşı olduğuyla kendini ortaya koyar. “Normal”i, normalliği kuran normların kuruluş ve işleyiş yapısını sorgular. Bu teori, postmodernizmden ve güncel feminist felsefeden olmak üzere en temelinde Michel Foucault'nun tarihsel ve toplumsal kurgusalcı fikirlerinden türemiştir. Toplumda sosyal duruşları istenmeyen bireylerin bir başkaldırısı olan Queer Art sergimiz ''Tuhaflıklar Furyası'' ile bastırılmış ve görünmez varlıklarımızı ifade ediyor ve onur duyuyoruz.

Categories: Literature, Digital art, Photography, Traditional art, Crafting

0 Comments

You cannot currently submit comments because your are not signed in. Sign In or Sign up
Loading...