Loading... Med naturen som drivkraft 0%
Loading...

Med naturen som drivkraft

0 views
 
 
Published 1 month ago

Den här utställningen syftar till att synliggöra frågeställningar om naturen och hur vi kan främja en hållbar utveckling. Vissa verk diskuterar frågan med hjälp av såväl bild, text och ljud, medan andra bilder talar för sig själv. Utställningen är gjord av elever på gymnasiet som har valt att läsa bild som individuellt val.
Utställningen grundas i Unescos mål för hållbar utveckling av utbildning. Målen lyfter fram vikten av att elever får möjlighet att reflektera och föra resonemang om miljöfrågor. Målen beskriver även hur hållbar utveckling kan främjas genom digitalisering. Eleverna har därför på olika sätt undersökt och reflekterat om vad som är viktigt med miljön för dem. De har varit fria att tolka temat utifrån sina förutsättningar och behov. Vissa verk är kritiska och synliggör en ohållbar utveckling, medan andra lyfter fram naturen ur ett positivt perspektiv. Det finns även konstruktiva exempel som vill upplysa oss om hur vi kan ta hand om naturen på ett bättre sätt. En del elever har arbetat med återvunna material, medan andra har tecknat, målat och arbetat digitalt.
För att främja Unescos mål med en hållbar utveckling har vi valt att presentera verken i en digital konsthall. Utställningen är även digital för att symbolisera den tid och de omständigheter som har varit rådande då utställningen tillkom. Allt arbete från förberedelse, skapande, föreläsningar till utställning har genomförts digitalt och på distans. Detta eftersom världen under våren 2020 drabbades av pandemin Covid-19 som innebar att samtliga gymnasieutbildningar i Sverige ställdes om till distans-studier.
Avslutningsvis hoppas vi att du tar dig tid till att betrakta och begrunda verken. – Fundera samtidigt på vad som är viktigt med naturen för dig? Förhoppningsvis kan vi tillsammans hjälpas åt att förstå hur vi kan bidra till en hållbar utveckling då vi också bevarar de värden som är viktiga för oss idag.

Categories: Photography, Traditional art, Video

0 Comments

You cannot currently submit comments because your are not signed in. Sign In or Sign up
Loading...