logo
logo

Exhibitions

Services


Loading... AYNI GÖKYÜZÜ ALTINDA SERGİSİ 0%
Loading...

AYNI GÖKYÜZÜ ALTINDA SERGİSİ

09 months ago

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Kağıt Sanatçıları Derneği (KKSD) ve Kuir Kıbrıs (Queer Cyprus) iş birliğiyle LGBTİ bireylere destek amacıyla 13.05.2020 tarihinde, saat 18:00’da, https://www.artsteps.com/view/5eb06f6f5dd3a401a953314e adresinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceğimiz “homofobi ve transfobiye karşı duruş” temalı “Aynı Gökyüzünün Altında” isimli sergimizin duyurusunu sizlerle paylaşmaktan onur duymaktayız. Covid 19 Pandemisinden kaynaklı, içerisinde yaşamakta olduğumuz bu zorlu günlerde, hem kendimize, hem de toplumumuza pozitif enerji katma adına, ayrı olsak da aynı gökyüzünü paylaşmakta olduğumuzun bir göstergesi olarak, sanal ortamda bir araya geliyoruz. LGBTI bireylere yönelik toplumsal yargılar, ayrımcılık, ötekileştirme, aşağılama gibi istenmeyen deneyimler ve LGBTI bireylerin kimliklerini toplum içerisinde özgürce yaşamasını engelleyen toplumsal duruşlara karşı ‘Queer Art’ ile entellektüel bir başkaldırı sergiliyoruz. Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde ilk kez 2018 yılında, ‘Ne Kavgan Bitti Ne Sevdan’, 2019 yılında ise ‘Açık ve Onurlu’ başlıkları altında düzenlenen sergiler, LGBTI bireylerin toplum içerisinde baskılanan ve görünmez olan varlıklarının dışavurumsal temsili olarak disiplinler arası yapılmış ilk ‘Queer Art’ organizasyonlarıdır. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan etkinlik ile yine; eşitliğin, özgürlüğün, görünürlüğün, cesurca sevebilmenin sanatsal izdüşümü, toplumla buluşturulacaktır. Kimliklerini ve yapıtlarını cesaretle paylaşan hak savunucusu sanatçıların katılımlarıyla, her türlü engeli aşarak sizlerle paylaşacağımız sergimizle, toplumsal farkındalık sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda, LGBTİ bireylerin evrensel temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bu konularda toplumsal duyarlılığın artırılması yönünde düzenlenecek sergimize ziyaretiniz bizleri onurlandıracaktır. … We are honored to share the announcement of our online exhibition titled “Aynı Gökyüzünün Altında” (Under the Same Sky) with the theme “stance against homophobia and transphobia”; which will be published on the 13th May 2020 at 18:00, under the link https://www.artsteps.com/view/5eb06f6f5dd3a401a953314e , as support to LGBTI individuals in cooperation with European Mediterranean Art Association (EMAA), Association of Cyprus Paper Artists (KKSD) and Queer Cyprus In these difficult days originated from COVID 19 Pandemic; we come together in a virtual environment as a sign that we are sharing the same sky, even though we are separate, in the name of adding positive energy to both ourselves and our society. We exhibit an intellectual revolt with 'Queer Art' towards social judgments against LGBTI individuals and unwanted experiences such as discrimination, othering, humiliation, and social stances that prevent LGBTI individuals from living their identity freely in society. Being the first queer exhibitions organized the in the northern part of Cyprus under the titles ‘Ne Kavgan Bitti Ne Sevdan’ in 2018 and ‘Açık ve Onurlu’ in 2019; the exhibitions are the first interdisciplinary ‘Queer Art’ organizations as an expression representation of LGBTI individuals' suppressed and invisible assets in the society. With the event that will be held for the third time this year; the artistic projection of equality, freedom, visibility, and boldness of love will be brought together with the society. We aim to provide social awareness with the participation of rights-defending artists who share their identities and works with courage; and overcome any obstacles by sharing our exhibition with you. In this context, your visit to our exhibition; which will be held to protect the universal fundamental rights and freedom of LGBTI individuals, and to increase social sensitivity in these issues, will honor us.

Loading...